Porzucenie wraku samochodu. Możliwe konsekwencje prawne


Wrak samochoduZa porzucenie wraku samochodu w niedozwolonym miejscu grożą poważne konsekwencje prawne i wysokie pieniężne kary. Sprawdź, co może spotkać osobę, która w ten sposób chce się pozbyć niesprawnego auta oraz jaka jest korzystna alternatywa dla porzucenia wraku pojazdu.

Jakie są konsekwencje pozostawienia auta w miejscu niedozwolonym?

Do konsekwencji porzucenia wraku samochodu zalicza się karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, mandat lub grzywnę za porzucenie pojazdu, stwarzającego zagrożenie dla otoczenia oraz poniesienie kosztów odholowania pojazdu na parking i jego parkowania do dnia odbioru. Maksymalna wysokość mandatu to pięćset złotych lub tysiąc pięćset, jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu. Za odmowę usunięcia pojazdu z miejsca niedozwolonego właściciel może natomiast zostać ukarany kwotą nawet pięciu tysięcy złotych.

Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia wynika natomiast z faktu, iż porzucone auto jest nadal zarejestrowane, co wiąże się z koniecznością posiadania aktualnego ubezpieczenia OC. W przypadku bowiem braku wypowiedzenia umowy OC, ubezpieczenie przedłuża się automatycznie.

Co kryje się pod pojęciem wraku samochodu?

Zanim przejdziemy do przedstawienia alternatywnego sposobu na pozbycie się uszkodzonego auta, warto przyjrzeć się obowiązującym definicjom, określającym wrak. Zgodnie z artykułem 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym mianem wraku samochodu określa się pojazd porzucony bez tablic rejestracyjnych lub w stanie wskazującym na jego nieużywanie, ze względu na wiek pojazdu, brak aktualnych badań technicznych, zniszczone wnętrze oraz możliwość dostania się do niego osób trzecich.

Ubezpieczyciele definiują z kolei wrak samochodu jako pojazd, który doznał całkowitej szkody lub został zniszczony. Wówczas koszty naprawy muszą przekraczać 70% wartości pojazdu przed szkodą.

Jaka jest legalna i korzystna alternatywa dla porzucenia pojazdu?

Zamiast zatem narażać się na przykre konsekwencje, związane z porzuceniem pojazdu, warto go zezłomować. Nasza firma skupuje za gotówkę uszkodzone auta wszystkich marek i wszystkich rodzajów. Zapewniamy darmowe holowanie oraz odbiór samochodu od klienta, a zakupione pojazdy demontujemy i następnie przekazujemy do recyklingu. Warto zdecydować się na skorzystanie z naszych usług nie tylko wtedy, gdy auto uległo wypadkowi, lecz również wtedy, gdy jego stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację. Jeśli tylko zatem naprawa przewyższa wartość pojazdu, warto oddać go na złom i zyskać od trzystu do nawet tysiąca złotych. Po demontażu auta wystawiamy odpowiednie zaświadczenie, będące podstawą do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji. Pamiętaj, aby przed złomowaniem okazać niezbędne dokumenty, czyli dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający dane pojazdu, dowód tożsamości właściciela pojazdu oraz, jeśli auto jest współwłasnością, upoważnienie podpisane przez drugiego współwłaściciela pojazdu. Pamiętaj również, że złomowany samochód musi posiadać czytelne znaki identyfikacyjne, czyli numer silnika oraz nadwozia. 

Oddanie pojazdu do demontażu i kasacji w naszej stacji stanowi dużo lepsze rozwiązanie, aniżeli jego porzucenie. Nie tylko nie narażasz się wówczas na mandat lub grzywnę, lecz również otrzymujesz za uszkodzony pojazd gotówkę od ręki.