Proces demontażu samochodów – jak przebiega?

SamochódDemontaż pojazdu odbywa się na zasadach recyklingu, a więc tak, aby odzyskać surowce wtórne przy minimalizacji kosztów ich przetworzenia. Recykling jako metoda ochrony środowiska naturalnego zmniejsza zużycie surowców naturalnych, ponieważ bazuje na przetwarzaniu materiałów odzyskiwanych z odpadów. Dlatego na etapie rozbierania samochodu przeznaczonego do kasacji odpady są rozdzielane na: części mechaniczne przeznaczone do odsprzedaży i do utylizacji, metale, tworzywa, szkło itp. Bardzo ważne jest, aby złomowanie pojazdów zlecać wyłącznie licencjonowanym stacjom, posiadającym stosowne uprawnienia. 

Etapy demontażu pojazdu:

  • ocena sprawności – mechanicy oceniają stan techniczny pojazdu i określają, które podzespoły będą nadawały się do odsprzedaży,
  • demontaż elementów niebezpiecznych – z pojazdu usuwany jest m.in. akumulator, który zostaje profesjonalnie zabezpieczony,
  • osuszanie – czyli usuwanie elementów i substancji szkodliwych oraz niebezpiecznych chemicznie, takich jak płyny eksploatacyjne, oleje (silnikowy i przekładniowy), paliwo, zbiornik LPG, czynnik klimatyzacji, filtry,
  • segregacja – podział na samochody, z których do odzyskania będzie wiele części oraz na te, które zostaną przeznaczone na surowce,
  • sprzedaż części samochodowych odzyskanych – Stacje Demontażu Pojazdów dążą do odzyskania jak największej ilości części nadających się do ponownego użytku. Na przykład auta młodsze, które po kolizji uległy całkowitemu uszkodzeniu z powodu uszkodzenia konstrukcji głównej, czyli ramy, dają możliwość odzyskania wielu elementów, które z powodzeniem będą działały w innych pojazdach.
  • przetwórstwo surowców wtórnych – samochody starszych generacji, mocno wyeksploatowane, zostają poddane recyklingowi i segregacji odpadów z podziałem na szkło, opony, tworzywa sztuczne, elektrykę, katalizatory, ołów, aluminium, blachę (karoserię), złom gruby (zawieszenie), mosiądz. Materiały te trafiają do ponownego przetworzenia.