Dofinansowanie

Fundusze europejskie

 

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego procesu magazynowania części samochodowych wraz z internetową platformą sprzedażową
 
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez dostosowanie placu demontażu samochodów zgodnie z opracowaną własną metodą segregacji części oraz stworzenie platformy sprzedaży nowych i używanych części samochodowych oferowanych przez skupy złomu. Osiągnięcie założonego celu projektu będzie możliwe dzięki nabyciu środków trwałych (urządzenia do aplikacji, ozonator, ładowarka teleskopowa, regały magazynowe) oraz aplikacji (system składający się ze strony WWW, aplikacji multiplatformowej, systemu backendowego z panelem administracyjnym).
Realizacja projektu pozwoli uzyskać szereg dodatkowych efektów w prowadzonej działalności, tj.:

 • znaczące skrócenie czasu obsługi klienta indywidualnego dzięki opracowaniu dostępnej online platformie sprzedażowej;
 • przyspieszenie terminów realizacji zamówień;
 • skrócenie czasu poświęcanego na realizację wysyłek;
 • redukcja kosztów koniecznych do poniesienia na realizację jednego zlecenia wynikająca z oszczędności czasu i materiałów biurowych (elektroniczny obieg dokumentów);
 • polepszenie pozycji firmy na rynku krajowym;
 • wejście na nowe rynki, w tym przede wszystkim rynek czeski, co powinno skutkować zwiększeniem się obrotów przedsiębiorstwa z zagranicznymi kontrahentami;
 • dotarcie z ofertą do znacznie szerszego grona odbiorców dzięki prowadzonym kampaniom marketingowym (w tym adwords) i lepszemu pozycjonowaniu strony w Internecie;
 • dywersyfikacja działalności firmy o nową e-usługę Smartpart;
 • podniesienie jakości obsługi klienta indywidualnego kupującego przez Internet;
 • poprawa wizerunku firmy (nowoczesna, profesjonalna, kompetentna);
 • możliwość wejścia na nowe rynki zbytu dzięki przygotowaniu systemu do obsługi innych języków;
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i udostępnienie platformy sprzedażowej wszystkim innym podmiotom z branży;
 • istotny wpływ na rozwój całej branży „auto szrot”;
 • projekt umożliwi przedsiębiorstwu stanie się swego rodzaju liderem technologicznym na rynku i uzyskać przewagę nad firmami z innych województw.

Dodatkowe efekty projektu: wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie, umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym (w tym handlowcom i specjalistom ds. marketingu), poprawa BHP poprzez usprawnienie procesu segregacji części samochodowych, użyteczność wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie śląskim, poprawa warunków BHP oraz sanitarnych dzięki nowej organizacji miejsca demontażu samochodów.
 
 
Całkowita wartość projektu: 842 674,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 407 694,80 PLN